OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: IZVAJANJE VIDEONADZORA

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: NIRO STEEL d.o.o., Cesta železarjev 8d , 4270 Jesenice

Kontakt za uveljavljanje pravic posameznika: ksenja.klincov@nirosteel.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: ksenja.klincov@nirosteel.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

  • Varovanje ljudi
  • Varovanje premożenja
  • Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor Preprečitev ogrožanja zaposlenih

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki:
Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije. Trajanje obdelave osebnih podatkov: 2 meseca

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Informacije o avtomatiziranem sprejemanju odločitev:
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka.

Nadaljnja obdelava, ki bi vsebovala posebne vplive obdelave, ne poteka. Informacija o živi siki in možnosti zvočne intervencije:
Upravljavec ne spremlja žive slike.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.