Naš največji dosežek

»Naš največji dosežek je, da nam je uspelo prekrmariti leto 2020 kljub pomanjkanju dela in smo ohranili vsa delovna mesta, ne da bi morali uporabiti državno pomoč,« je ocenila direktorica Ksenja Brelih Klincov Vir: Delo Posel in denar, 26.4.2021